AllBestEssays.com - All Best Essays, Term Papers and Book Report
Search

Autobiography Case

Essay by   •  March 28, 2012  •  Essay  •  329 Words (2 Pages)  •  757 Views

Essay Preview: Autobiography Case

Report this essay
Page 1 of 2

The "truth" in autobiography depends on the observable historical record of a person's life. The less attractive the observed life, the more "truthful" is the autobiography.

Simply because the author uses her own name as the main character, the novel seems to be openly autobiographical. However, an experienced reader knows better than to assume that the "I" of a novel is automatically the "I" of the narrator.

Using a first person narrator might mean that some of the events and experiences presented in the novel are autobiographical, but the use of first person might also simply serve as a vehicle for telling the story.

Autobiografia nu este niciodata terminata, astfel ramane o carte deschisa, in care ii ramane autorului posibilitatea de a continua.

Este greu uneori sa recunoastem unele fapte si intamplari din viata nostra. Alte ori poate ne este groaza sa ne dezvaluim trecutul sau pur si simplu dorim sa ramana un secret al nostru. Adevarul este un element extreme de important intr-o autobiografie.Un eseu autobiografic .

De multe ori este greu sa scrii pe o pagina tot trecutul tau, evenimentele din viata ta pot fi rapide , altele le uitam iar in final ajungem sa spunem doar o parte din autobiografia noastra si poate chiar sa mintim.

Din rusine uneori inlocuim unele fapte, sau locurile in care s-au petrecut sau chiar numele unor persoane.Uitarea poate fi un element important cu care ne confruntam atunci cand incercam sa scriem ceva despre noi.De altfel este mult mai usor sa scrii despre altcineva, decat despre propria ta persoana.

Exista multi autori, care isi publica propriile lor autobiografii insa aceste carti nu sunt in totalitate alcatuite din fapte reale. Adevarul pur il stim doar noi si acest adevar uneori nu l putem povesti nici celui mai bun prieten. Nimeni nu va sti niciodata in totalitate trecutul nostru adevarat.

Cititorii unei carti autobiografice se asteapta sa gasesca in paginile ei raspunsurile unor intrebari legate de autor, insa nu de fiecare data cartea le ofera raspunsurile la aceste intrebari.

...

...

Download as:   txt (2 Kb)   pdf (49.9 Kb)   docx (9.3 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on AllBestEssays.com
Citation Generator

(2012, 03). Autobiography Case. AllBestEssays.com. Retrieved 03, 2012, from http://theheartofedenprojects.com/essay/Autobiography-Case/24093.html

"Autobiography Case" AllBestEssays.com. 03 2012. 2012. 03 2012 <http://theheartofedenprojects.com/essay/Autobiography-Case/24093.html>.

"Autobiography Case." AllBestEssays.com. AllBestEssays.com, 03 2012. Web. 03 2012. <http://theheartofedenprojects.com/essay/Autobiography-Case/24093.html>.

"Autobiography Case." AllBestEssays.com. 03, 2012. Accessed 03, 2012. http://theheartofedenprojects.com/essay/Autobiography-Case/24093.html.

3. Leave No Trace 2018 / Drama | Dwayne Johnson | Amazon Originals